Chế độ ăn uống

Mặc dù thực tế là có hàng trăm chế độ ăn kiêng giảm cân nhanh trên thế giới, chỉ có thể đạt được kết quả lâu dài bằng cách thay đổi mạnh mẽ lối sống của bạn. Ngoài chế độ ăn để giảm cân, chế độ ăn để duy trì các cơ quan cá nhân, chế độ ăn thể thao, chế độ ăn cho bệnh tật chiếm một vị trí quan trọng trong thế giới của các chế độ ăn kiêng. Trang này cũng có một phần về chế độ ăn kiêng theo mùa và mục đích đặc biệt. Hãy xem xét những điều chính và đảm bảo điều này!