Thỏa thuận người dùng này (sau đây gọi là - Thỏa thuận) điều chỉnh mối quan hệ giữa việc quản lý https://healthy-food-near-me.com cổng thông tin (sau đây gọi là - Cơ quan quản lý) và một cá nhân (sau đây gọi là - Người dùng) để đăng thông báo, đánh giá, tin nhắn văn bản (sau đây gọi là - Tài liệu) trên trang web Internet theo địa chỉ https://www.healthy-food-near-me .com / (sau đây được gọi là Trang web), cũng như cho bất kỳ việc sử dụng nào khác của trang web này. Người dùng được công nhận là cá nhân đã tham gia hợp lệ vào Thỏa thuận người dùng này và đã gửi một hoặc nhiều Tài liệu để đăng trên Trang web. Các quy tắc được phát triển có tính đến luật hiện hành của our country.

 

Những điểm chính:

 • Ban quản trị trang web xác định các quy tắc ứng xử trên đó và có quyền yêu cầu khách truy cập thực hiện các quy tắc đó.
 • Văn bản của Thỏa thuận được hiển thị cho Người dùng khi đăng ký trên Trang web. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi Người dùng thể hiện sự đồng ý với các điều khoản của mình dưới hình thức Người dùng đặt dấu kiểm bên cạnh trường “Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận người dùng” trong quá trình đăng ký.
 • Cơ quan quản lý chỉ chấp nhận Tài liệu để bố trí sau khi Người dùng tham gia, người thêm chúng vào Thỏa thuận này.
 • Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc không được miễn trừ khỏi sự cần thiết phải thực hiện chúng. Tự động đặt bất kỳ thông báo nào trên trang web có nghĩa là bạn chấp nhận các quy tắc này và cần phải tuân thủ chúng.
 • Ban quản trị trang web cung cấp cho Người dùng cơ hội đăng Tài liệu của họ trên cổng https://healthy-food-near-me.com miễn phí.
 • Người dùng đặt Tài liệu của mình trên Trang web, đồng thời chuyển cho Ban quản trị quyền cung cấp quyền truy cập rộng rãi vào Tài liệu trong tài nguyên này mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
 • Người sử dụng đồng ý rằng Ban quản trị có quyền đăng trên các trang có chứa Tài liệu Người dùng, các biểu ngữ quảng cáo và thông báo, sửa đổi Tài liệu nhằm mục đích quảng cáo.
 • Bằng cách đăng ký trên Trang web hoặc sử dụng các dịch vụ khác nhau của Trang web, ngụ ý Người dùng cần phải chuyển dữ liệu cá nhân của mình, Người dùng đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo Luật của our country “Về bảo vệ dữ liệu cá nhân ”

Sử dụng tài nguyên:

 • Bất kỳ ai đăng ký dưới một biệt hiệu duy nhất với địa chỉ email hợp lệ của họ đều có thể sử dụng các tài nguyên tương tác của trang web.
 • Mọi khách truy cập vào trang web có thể đăng nhận xét trên trang web với một dấu hiệu trong trường đặc biệt "Tên" của tên thật hoặc bút danh của mình ("biệt hiệu").
 • Ban quản lý đồng ý sử dụng địa chỉ email của những người dùng đã đăng ký trên trang web để gửi tin nhắn từ trang web (bao gồm cả các thông báo liên quan đến việc kích hoạt / hủy kích hoạt tài khoản người dùng trên Trang web) và không cho mục đích nào khác.
 • Trừ khi được thiết lập khác, tất cả tài sản cá nhân và các quyền phi tài sản đối với Tài liệu đều thuộc về Người dùng đã đăng chúng. Người dùng được cảnh báo về trách nhiệm được thiết lập đối với việc sử dụng và bố trí bất hợp pháp các tác phẩm của người khác theo luật hiện hành của our country. Trong trường hợp được xác định rằng Người dùng đã đăng Tài liệu không phải là chủ sở hữu bản quyền của họ, những Tài liệu này sẽ bị xóa khỏi quyền truy cập công khai theo yêu cầu đầu tiên của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản (yêu cầu) qua đường bưu điện (không phải điện tử).
 • Người dùng có thể yêu cầu từ Cơ quan quản lý việc hủy kích hoạt tài khoản của mình trên Trang web. Việc hủy kích hoạt nên được hiểu là khóa tạm thời tài khoản người dùng với việc bảo toàn tài khoản đó (mà không xóa thông tin người dùng khỏi cơ sở dữ liệu Trang web). Để hủy kích hoạt tài khoản, Người dùng phải viết thư cho dịch vụ hỗ trợ của Trang web từ hộp thư mà tài khoản của Người dùng đã được đăng ký với yêu cầu hủy kích hoạt tài khoản.
 • Để khôi phục đăng ký trên Trang web (kích hoạt tài khoản), Người dùng phải viết thư cho dịch vụ hỗ trợ Trang web với yêu cầu kích hoạt tài khoản Người dùng từ hộp thư mà tài khoản Người dùng đã được đăng ký.

Tài nguyên trang web tương tác:

 • Các tài nguyên tương tác của trang web nhằm mục đích trao đổi quan điểm về các chủ đề được đặt trong chủ đề của tài nguyên.
 • Những người tham gia vào các nguồn tương tác của trang web có thể tạo tin nhắn văn bản của riêng họ, cũng như bình luận và trao đổi quan điểm về chủ đề của tin nhắn do người dùng khác công bố, tuân thủ các quy tắc này và luật pháp của our country.
 • Không bị cấm, nhưng không được hoan nghênh các tin nhắn không liên quan đến các chủ đề được thảo luận.

Trên trang web bị cấm:

 • Kêu gọi thay đổi bạo lực hoặc lật đổ trật tự hiến pháp hoặc chiếm giữ quyền lực nhà nước; kêu gọi thay đổi biên giới hành chính hoặc biên giới nhà nước của our country, vi phạm trật tự do Hiến pháp our country thiết lập; kêu gọi phá hoại, đốt phá, phá hủy tài sản, chiếm giữ các tòa nhà hoặc công trình kiến ​​trúc, buộc trục xuất công dân; kêu gọi gây hấn hoặc bùng nổ xung đột quân sự.
 • Những lời xúc phạm trực tiếp và gián tiếp đối với bất kỳ ai, cụ thể là các chính trị gia, quan chức, nhà báo, người sử dụng tài nguyên, bao gồm cả các đảng phái dân tộc, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo, cũng như các tuyên bố theo chủ nghĩa sô vanh.
 • Nhận xét tục tĩu, biểu hiện có tính chất khiêu dâm, khiêu dâm hoặc tình dục.
 • Bất kỳ hành vi lạm dụng nào đối với tác giả của các bài báo và tất cả những người tham gia tài nguyên.
 • Các tuyên bố có mục đích cố ý kích động phản ứng gay gắt của những người tham gia khác trong tài nguyên.
 • Quảng cáo, thông điệp thương mại, cũng như thông điệp không tải thông tin và không liên quan đến chủ đề của tài nguyên, trừ khi có sự cho phép đặc biệt từ trang web đó đối với quảng cáo hoặc thông điệp.
 • Bất kỳ tin nhắn và các hành động khác bị cấm theo luật của our country.
 • Mạo danh người khác hoặc đại diện của một tổ chức và / hoặc cộng đồng mà không có đủ quyền, bao gồm cả đối với nhân viên và chủ sở hữu của cổng https://healthy-food-near-me.com, cũng như gây hiểu lầm về các thuộc tính và đặc điểm của bất kỳ thực thể hoặc đối tượng.
 • Vị trí của các tài liệu mà Người dùng không có quyền cung cấp theo luật hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào, cũng như các tài liệu vi phạm quyền đối với bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền tài sản khác và / hoặc bản quyền và liên quan đến quyền của bên thứ ba với anh ta.
 • Đặt thông tin quảng cáo không được cho phép theo cách đặc biệt, thư rác, kế hoạch “kim tự tháp”, “chữ hạnh phúc”; tài liệu có chứa mã máy tính được thiết kế để vi phạm, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ máy tính hoặc thiết bị viễn thông hoặc chương trình nào, để cho phép truy cập trái phép, cũng như số sê-ri của phần mềm thương mại, thông tin đăng nhập, mật khẩu và các phương tiện khác để truy cập trái phép vào tài nguyên trả phí trên mạng.
 • Cố ý hoặc vô tình vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang hoặc quốc tế hiện hành nào.

Kiểm duyệt:

 • Các tài nguyên tương tác (nhận xét, đánh giá, thông báo, blog, v.v.) được kiểm duyệt sau, tức là người kiểm duyệt đọc tin nhắn sau khi chúng được đăng trên tài nguyên.
 • Nếu người kiểm duyệt, sau khi đọc tin nhắn, cho rằng nó vi phạm các quy tắc của tài nguyên, anh ta có quyền xóa nó.

Quy định thức:

 • Chính quyền có quyền sửa đổi các quy tắc này. Trong trường hợp này, thông báo tương ứng về các thay đổi sẽ được xuất bản trên trang web.
 • Ban quản trị trang web có thể tước quyền sử dụng trang web của một thành viên vi phạm có hệ thống các quy tắc này.
 • Ban quản trị trang web không chịu trách nhiệm về các phát biểu của người sử dụng trang web.
 • Ban quản trị luôn sẵn sàng xem xét các mong muốn và đề xuất của bất kỳ thành viên nào của trang web về hoạt động của tài nguyên.
 • Trách nhiệm đối với các thông báo trên trang web thuộc về người tham gia đã đăng chúng.
 • Ban quản trị đang cố gắng đảm bảo hoạt động trơn tru của Trang web. Tuy nhiên, nó không chịu trách nhiệm về sự mất mát hoàn toàn hoặc một phần của các Tài liệu do Người dùng đăng tải và không đủ chất lượng hoặc tốc độ của dịch vụ.
 • Người dùng đồng ý rằng anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Tài liệu do anh ta đăng trên Trang web. Cơ quan quản lý không chịu trách nhiệm về nội dung của Tài liệu và việc tuân thủ các yêu cầu của pháp luật, đối với vi phạm bản quyền, sử dụng trái phép nhãn hiệu cho hàng hóa và dịch vụ (nhãn hiệu), tên công ty và biểu tượng của họ, cũng như các vi phạm có thể xảy ra quyền của các bên thứ ba liên quan đến việc đặt Tài liệu trên trang web. Trong trường hợp khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến việc đặt Tài liệu, Người dùng sẽ độc lập và bằng chi phí của mình giải quyết các khiếu nại này.
 • Thỏa thuận là một hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa Người dùng và Cơ quan quản lý và điều chỉnh các điều kiện của Người dùng để cung cấp Tài liệu để đăng trên Trang web. Ban quản trị cam kết thông báo cho Người sử dụng về các khiếu nại của bên thứ ba đối với các Tài liệu do Người dùng đăng tải. Người dùng đồng ý cấp cho Ban quản trị quyền xuất bản Tài liệu hoặc xóa Tài liệu.
 • Tất cả các tranh chấp có thể xảy ra liên quan đến Thỏa thuận được giải quyết bằng luật pháp our country.
 • Người dùng tin rằng quyền và lợi ích của mình bị vi phạm do Hành động của Chính quyền hoặc các bên thứ ba liên quan đến việc đăng bất kỳ Tài liệu nào trên Trang web sẽ gửi khiếu nại đến dịch vụ hỗ trợ. Tài liệu sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi quyền truy cập công khai theo yêu cầu đầu tiên của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp. Chính quyền có thể đơn phương sửa đổi Thỏa thuận Người dùng. Kể từ thời điểm xuất bản Phiên bản sửa đổi của Thỏa thuận trên trang web https://healthy-food-near-me.com, https://healthy-food-near-me.com sẽ thông báo cho Người dùng về các điều khoản đã thay đổi của Thỏa thuận .

Chủ bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của một hoặc một tài liệu khác trên trang web https://healthy-food-near-me.com và không muốn tài liệu của mình tiếp tục được cung cấp miễn phí, cổng thông tin của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ xóa tài liệu đó hoặc thảo luận về các điều kiện cung cấp tài liệu này cho người dùng. Để thực hiện việc này, bạn cần liên hệ với tòa soạn qua e-mail support @ https: //healthy-food-near-me.com

Để giải quyết mọi vấn đề trong thời gian sớm nhất có thể, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi bằng chứng tài liệu về quyền của bạn đối với tài liệu có bản quyền: tài liệu được quét có đóng dấu hoặc thông tin khác cho phép bạn xác định duy nhất bạn là chủ sở hữu bản quyền của tài liệu này vật chất.

Tất cả các ứng dụng đến sẽ được xem xét theo thứ tự nhận được. Nếu cần, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.