1. Đối tượng của thỏa thuận.
  • Thỏa thuận này có hiệu lực đối với trang web https://healthy-food-near-me.com và được ký kết giữa người sử dụng các trang này và chủ sở hữu của trang (sau đây gọi là https://healthy-food-near-me.com )
  • Thỏa thuận này thiết lập quy trình nhận, lưu trữ, xử lý, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng và các thông tin khác mà https://healthy-food-near-me.com nhận được từ người dùng trang web. Người dùng điền vào dữ liệu cá nhân.
  • Để đặt thông tin, thông báo, sử dụng trang web trên bất kỳ trang nào trong số các trang web http://healthy-food-near-me.com, Người dùng phải đọc kỹ Thỏa thuận này và thể hiện sự đồng ý hoàn toàn với các điều khoản của nó. Xác nhận hoàn toàn đồng ý với thỏa thuận này là việc người dùng sử dụng trang web.
  • Người dùng không có quyền đăng thông tin, thông báo, sử dụng trang web nếu không đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này, hoặc chưa đủ tuổi hợp pháp khi có quyền ký kết hoặc không phải là người được ủy quyền của công ty mà người đại diện cho thông tin được đăng tải, thông báo.
  • Bằng cách đăng thông tin trên các trang web sử dụng trang web, người dùng nhập dữ liệu cá nhân hoặc, cung cấp dữ liệu này theo cách khác và / hoặc, thực hiện bất kỳ hành động nào trên trang web và / hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web, Người dùng đồng ý rõ ràng với các điều khoản của thỏa thuận này và cung cấp chohttps: //healthy-food-near-me.com quyền nhận, lưu trữ, xử lý, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng theo các điều khoản của Thỏa thuận này.
  • Thỏa thuận này không điều chỉnh và https://healthy-food-near-me.com không chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, lưu trữ, xử lý, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng và bất kỳ thông tin nào khác cho các bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc điều hành củahttps : //healthy-food-near-me.com và các cá nhân không phải là nhân viên của AvtoTachki .com, ngay cả khi Người dùng có quyền truy cập vào các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của những người này thông qua http://https: // healthy-food-near-me .com hoặc bản tin. Cần bảo mật khi hiểu, Thỏa thuận này là thông tin duy nhất được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của trang web ở trạng thái được mã hóa và chỉ có sẵn trên trang web http://healthy-food-near-me.com.
  • Người dùng thừa nhận rằng, trong trường hợp anh ta bỏ qua việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu ủy quyền của mình, các bên thứ ba có thể truy cập trái phép vào tài khoản và dữ liệu cá nhân và người dùng khác. https://healthy-food-near-me.com không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh từ việc truy cập đó.
 2. Thủ tục lấy dữ liệu cá nhân.
 1. https://healthy-food-near-me.com may collect personal information, namely: name, surname, date of birth, contact numbers, email address, region and location of the User, the password for identification. https://healthy-food-near-me.com may also collect other information:
  • Cookie để cung cấp các dịch vụ tùy thuộc vào điều này, ví dụ, lưu trữ dữ liệu trong một giỏ giữa các lần truy cập;
  • Địa chỉ IP của người dùng.
 2. Tất cả thông tin đều do chúng tôi thu thập và không thay đổi trong việc thu thập dữ liệu. Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin đáng tin cậy, bao gồm thông tin về dữ liệu cá nhân. Https://healthy-food-near-me.com, nếu cần, có quyền xác minh tính chính xác của thông tin đã cung cấp và yêu cầu xác nhận thông tin đã cung cấp nếu cần, để cung cấp dịch vụ cho Người dùng.
 3. Quy trình sử dụng thông tin người dùng.
 4. https://healthy-food-near-me.com can use your name, region, and city where you live, email address, phone number, password to identify you as a user https://healthy-food-near-me.com.https://healthy-food-near-me.com may use your contact information to process our newsletter, namely to notify you of new opportunities, promotions, and other news ofhttps://healthy-food-near-me.com. The user can always refuse to conduct mailings according to his contact information. The processing of personal data may be carried out to implement civil law, tax and accounting relations, fulfill contractual obligations to provide services, provide access to the site’s service, identify the client as a site user, provide offer services, process payments, mailing addresses, creating and implementing bonus programs, sending commercial offers and information by mail, e-mail, offering new services, before any information other than the subject of the contract, settlement transactions, reporting, bookkeeping, and management accounting, improving the quality of services, providing website services, posting information, customer announcements on the website of the owner of a personal database, simplifying work with the website and improving its materials.
 5. Điều khoản cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.
 6. https://healthy-food-near-me.com does not transfer personal data and other information to third parties, except as provided below. According to this Agreement, users have grantedhttps://healthy-food-near-me.com the right to disclose, without limitation of validity and territory, personal data, and other user information to third parties https://healthy-food-near-me.com services, in particular. Still, not exclusively, process applications, payments, deliver packages. Third parties may use user information only if they provide https://healthy-food-near-me.com services and only the information that is necessary to provide the service. Also, the disclosure of personal data without the consent of the User or a person authorized by him is allowed in cases specified by law, and only in the interests of national security, economic welfare, and human rights, in particular, but not exclusively:
  • theo yêu cầu hợp lý của các cơ quan nhà nước có quyền yêu cầu và nhận dữ liệu, thông tin đó;
  • nếu, theo quan điểm của https://healthy-food-near-me.com, Người dùng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này và / hoặc các hợp đồng và thỏa thuận khác giữa https://healthy-food-near-me.com và người dùng.
 7. Cách thay đổi / xóa thông tin này hoặc hủy đăng ký.
 1. Người dùng tại bất kỳ thời điểm nào có thể thay đổi / xóa thông tin cá nhân (điện thoại) hoặc hủy đăng ký. Hoạt động của một số tính năng của https://healthy-food-near-me.com, yêu cầu cung cấp thông tin về Người dùng, có thể bị tạm dừng kể từ thời điểm thay đổi / xóa thông tin.
 2. Dữ liệu cá nhân của Người dùng được lưu trữ cho đến khi Người dùng xóa. Thông báo đầy đủ của Người dùng về việc xóa hoặc xử lý dữ liệu cá nhân khác sẽ là một bức thư (thông tin) được gửi đến e-mail do Người dùng chỉ định.
 3. Bảo vệ dữ liệu.
 1. https://healthy-food-near-me.com takes all necessary measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. These measures include inter alia, internal verification of data collection, storage and processing processes, and security measures; all data that https://healthy-food-near-me.com collects is stored on one or more secure database servers and cannot be accessed from outside our corporate network.
 2. https://healthy-food-near-me.com provides access to personal data and information only to those employees, contractors, and agents of https://healthy-food-near-me.com who need to have this information to carry out operations performed on our behalf. Agreements have been signed with these persons in which they undertake to maintain confidentiality and may be liable to penalties, including dismissal and criminal prosecution if they violate these obligations. The user has the rights stipulated by the Law of our country “On the Protection of Personal Data” dated June 1, 2010, N 2297-VI.
 3. Địa chỉ liên hệ trong trường hợp thắc mắc.
 4. Trong trường hợp có thắc mắc, mong muốn, khiếu nại về thông tin bạn cung cấp, vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: Support@healthy-food-near-me.com. Theo yêu cầu bằng văn bản và khi xuất trình một tài liệu xác lập danh tính và quyền hạn của họ, chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng thông tin về quy trình lấy thông tin về vị trí của cơ sở dữ liệu.
 5. Các thay đổi đối với chính sách bảo mật.
 6. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của chính sách bảo mật. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thay thế phiên bản trên trang điều kiện, vì vậy hãy kiểm tra lại định kỳ https://healthy-food-near-me.com/privacy/ Tất cả các thay đổi đối với Thỏa thuận có hiệu lực kể từ thời điểm công bố. Sử dụng Trang web, Người dùng xác nhận chấp nhận các điều khoản mới của Chính sách bảo mật bằng từ ngữ có hiệu lực tại thời điểm Người dùng sử dụng Trang web.
 7. Điều khoản bổ sung.
 1. https://healthy-food-near-me.com is not liable for damage or loss incurred by the User or third-parties as a result of a misunderstanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on the procedure for using the Site, regarding the procedure for posting data, and other technical issues.
 2. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Chính sách quyền riêng tư, bao gồm bất kỳ đề xuất, điều khoản hoặc một phần nào trong đó, được coi là trái với luật hoặc không hợp lệ, điều này sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại không trái với luật, chúng vẫn ở có đầy đủ hiệu lực và có hiệu lực, và bất kỳ điều khoản nào không hợp lệ, hoặc điều khoản không thể thực hiện được nếu không có hành động nào khác của các Bên, đều được coi là được sửa đổi, bổ sung trong chừng mực cần thiết để đảm bảo hiệu lực và khả năng thực hiện.
 3. Thỏa thuận này mở rộng cho Người dùng kể từ thời điểm anh ta sử dụng trang web, bao gồm cả việc đặt quảng cáo và có hiệu lực cho đến khi bất kỳ thông tin nào về người dùng được lưu trữ trên trang web, bao gồm cả dữ liệu cá nhân.
 4. Bằng cách chấp nhận chính sách bảo mật này, bạn cũng đồng ý với Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng Google.